top of page

CBS metoden

CBS Bibelstudier er den norske grenen av Community Bibel Study (CBS). Vi er en tverrkirkelig bevegelse som har som formål å engasjere mennesker i å studere Guds ord. Vårt motto er: Guds Ord til alle mennesker (Everyone in the world, in the Word.) 
 
CBS ønsker å utruste enkeltpersoner og menigheter til å gå dypere i Guds ord. CBS har utviklet et bibelstudieprogram som over 450 000 mennesker i over 80 land bruker.
 
Nå er mye oversatt på norsk og CBS gir gratis opplæring i metoden til smågruppeledere, menigheter og andre interesserte i bibelstudieopplegget.
Er du interessert?
Ta kontakt!

CBS kursene er bygget på en pedagogisk metode med 5 elementer som alle bidrar til ulik tilnærming til avsnittet vi studerer:

1. Personlig bibelstudium

Hver leksjon i kurset inneholder en hjemmeoppgave hvor deltakerne hver for seg studerer bibelteksten og svarer på spørsmål som hjelper en å få innsikt i bibelavsnittet. Dette er det viktigste trinnet. Hensikten er at hver deltaker selv bruker Bibelen og oppdager sannheter i Guds Ord.

2. Gruppesamtale

Gruppemedlemmene kommer sammen (ukentlig eller hver 14. dag) for å samtale om bibelavsnittet og oppgavene de har studert hjemme. Ved å samtale – i en trygg og inkluderende atmosfære – om hva hver enkelt har oppdaget hjemme, får deltakerne ny innsikt og kan kanskje oppdage helt nye sider ved avsnittet. Ved Den Hellige Ånds hjelp utdypes og forsterkes det vi har oppdaget hjemme gjennom samtalen i gruppen. Samtalen ledes av en gruppeleder som har fokus på at alle deltakerne skal bli inkludert og lyttet til.

3. Kortfattet undervisning

Etter gruppesamtalen holder kurslederen eller en av gruppemedlemmene en kortfattet undervisning som oppsummerer de viktigste sannhetene i bibelavsnittet, gjerne med refleksjoner over hvordan disse sannhetene kan anvendes i vårt daglige liv. I kursmateriellet inngår en lærerveiledning som gir hjelp og veiledning i hvordan forberede en slik oppsummering.

4. Utdypende kommentar

Hver leksjon inneholder en teologisk kommentar som deltakerne leser igjennom hjemme. Denne bringer inn nye perspektiver og bidrar til at deltakerne får dypere innsikt i bibelavsnittet.

5. Livsnær omsorg

Hvert medlem i studiegruppen blir omsluttet av kjærlighet og omsorg av gruppelederen og de andre deltakerne. Det er et viktig prinsipp i CBS sitt arbeid at alle gruppedeltakerne skal erfare Guds kjærlighet gjennom å bli vist omsorg i gruppen.

bottom of page